0962.313.158

Máy hái chè đơn giá rẻ chạy động cơ 2 thì và 4 thì

3.600.000

Máy hái chè đơn giá rẻ chạy động cơ 2 thì hoặc 4 thì có giá bán rẻ nhưng chất lượng rất ổn định và phù hợp với diện tích nhỏ lẻ