0962.313.158

Máy hái chè chạy pin mới nhất 2020 siêu BỀN siêu NHẸ

Máy hái chè chạy pin mới nhất 2020 nổi bật bởi độ BỀN gấp 3 lần phiên bản cũ .Siêu NHẸ chỉ có 1,68kg mà thôi