0962.313.158

Máy hái chè đơn Honda GX35 chính hãng giá rẻ

13.300.000

Máy hái chè đơn Honda GX35 chính hãng rất dễ sử dụng ngay cả với phụ nữ.Năng suất đạt 800kg/ngày,chất lượng chè hái rất đẹp.Máy sử dụng bền bỉ,ít hư hỏng