0962.313.158

Máy phát điện 10kw chạy dầu Macforth MF10EV1S (1 pha) công nghệ Hoa Kỳ

57.000.000 50.000.000