0962.313.158

Máy phát điện chạy dầu Bamboo BmB7500DET (5,5-6,0 kw) Model siêu cách âm