0962.313.158

Máy xát gạo liên hoàn từ gạo lứt ra gạo trắng kết hợp làm vỡ hạt ngô

17.000.000 16.500.000

Máy xát gạo liên hoàn có thể xay xát ra gạo lứt,gạo nấu rượu,gạo trắng và vỡ hạt ngô và nhiều loại hạt khác phục vụ chăn nuôi