0962.313.158

Máy thái cây thuốc chất lượng cao

Máy thái cây thuốc 2,2kw cho các hộ gia đình chuyên thái lát mỏng cực mịn và đẹp cho các cây thuốc dạng gỗ với năng suất đạt 40-70 kg/giờ