0962.313.158

Máy phun vôi nước Mitsukaiso 3WF-SP đa năng phun khử trùng cho trang trại chăn nuôi

Máy phun vôi nước MITSUKAISO 3WF-3SP chuyên dùng phun khử trùng các loại bệnh lây truyền trong trang trại chăn nuôi của hệ thống CP và Cargil Việt Nam