0962.313.158

Máy phát điện chạy dầu Bamboo BmB 7800ET (5,5-6,5kw) cho gia đình