0962.313.158

Máy phát điện chạy dầu Bamboo 9800ET (7,5-8,0 kw) điện áp 1 pha, 3 pha siêu chống ồn