0962.313.158

Máy phát điện chạy dầu 6kw Kama KDE7800T chống ồn có tủ tự động ATS