0962.313.158

Dây phun thuốc trừ sâu Cali 50m công nghệ Hoa Kỳ

650.000

Dây phun thuốc trừ sâu Cali 50m được sử dụng để làm dây tưới,phun thuốc cho cây trồng hay làm dây rửa xe.Chất lượng thì khỏi phải bàn vì được sản xuất theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ

còn 10 hàng